ТОВ «НР «АВЕРС»
         
Професійні послуги на ринку цінних паперів
   
До уваги акціонерів:
 

          Звертаємо вашу увагу, що з 11.10.2012 р. почав діяти Закон України «Про депозитарну систему України». Згідно цього Закону кожен акціонер самостійно повинен звернутися до депозитарної установи (ТОВ «НР «АВЕРС») та укласти з нею договір про обслуговування власного рахунку в цінних паперах, який вже відкритий кожному акціонеру.
          У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
          Для укладання договору про обслуговування рахунку та підписання інших необхідних документів необхідно звернутись особисто до депозитарної установи ТОВ «НР «АВЕРС» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, к. 2309, пн., вівт, сер., четв. з 9.00. до 12.45)
          Телефон для довідок: (057) 760-16-84

Додаток №37 - Тарифи ТОВ "НР АВЕРС" на депозитарне обслуговування

Додаток №38 - Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (юридична особа)

Додаток №39 - Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (фізична особа)

Право клієнта Депозитарної установи

 

Основні послуги:
 • Торговець цінними паперами - брокерська діяльність
 • Депозитарна діяльність депозитарної установи

Інші послуги:
 • Дематеріалізація цінних паперів
 • Реєстрація випусків цінних паперів
 • Скасування випусків цінних паперів
 • Реорганізація акціонерних товариств
 • Розробка та підтримка сайтів акціонерних товариств
 • Підготовка Статутів та Положень для акціонерних товариств
 • Публікація в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
 
 • Звіт ПАТ та ПрАТ

Ви надаєте пакет документів та отримуєте:

 • Підготовку звіту в електронному вигляді згідно вимогам НКЦПФР
 • Публікацію в газеті
 • Публікацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Публікація на власному веб-сайті (за умови розробки нами сайту)
 • Аудит
 • Перевірку звіту
 
 
 • Особлива інформація

Ви надаєте інформацію та отримуєте:

 • Підготовку особливої інформації в електронному вигляді згідно вимогам НКЦПФР
 • Публікацію в газеті
 • Публікацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Публікація на власному веб-сайті (за умови розробки нами сайту)
 
 
 • Організація та проведення загальних зборів акціонерів
 • Розміщення повідомлення про збори на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Розміщення повідомлення про збори на власному сайті (за умови розробки нами сайту), розміщення протоколу зборів, звіту ревізійної комісії, тощо
 • Публікація повідомлення в газеті
 • Персональне повідомлення акціонерів
 • Здійснення функцій реєстраційної та лічильної комісії, ведення зборів
 • Підготовка документів на всіх етапах проведення загальних зборів
 • Консультація на всіх етапах підготовки та проведення зборів
 
   
ТОВ «НР «АВЕРС», м. Харків
Телефон : (057) 760-16-84
E-mail : avers2018@gmail.com

 
Депозитарна діяльність депозитарної установи
 

Ліцензія
 
Торговець цінними паперами
 

Ліцензія
 

  © ТОВ «НР «АВЕРС» 2011
design by SinTaRo
Головна  |   Послуги  |   Річна звітність тв аудит |   Контакти   |   Вхід для співробіників