Телефон
+380577140291
Часи роботи
пн - пт: 09:00 - 17:00

  Основні послуги:

 • Торговець цінними паперами
  • брокерська діяльність
 • Депозитарна діяльність депозитарної установи
 • Інші послуги:

 • Дематеріалізація цінних паперів
 • Реєстрація випусків цінних паперів
 • Скасування випусків цінних паперів
 • Реорганізація акціонерних товариств
 • Розробка та підтримка сайтів акціонерних товариств
 • Підготовка Статутів та Положень для акціонерних товариств
Звіт ПАТ та ПрАТ
Ви надаєте пакет документів та отримуєте

 • Підготовку звіту в електронному вигляді згідно вимогам НКЦПФР
 • Публікацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Публікація на власному веб-сайті (за умови розробки нами сайту)
 • Аудит
 • Перевірку звіту
Особлива інформація
Ви надаєте пакет документів та отримуєте

 • Підготовку особливої інформації в електронному вигляді згідно вимогам НКЦПФР
 • Публікацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Публікація на власному веб-сайті (за умови розробки нами сайту)
Організація та проведення загальних зборів акціонерів
Ви надаєте пакет документів та отримуєте

 • Розміщення повідомлення про збори на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Розміщення повідомлення про збори на власному сайті (за умови розробки нами сайту), розміщення протоколу зборів, звіту ревізійної комісії, тощо
 • Персональне повідомлення акціонерів
 • Здійснення функцій реєстраційної та лічильної комісії, ведення зборів
 • Підготовка документів на всіх етапах проведення загальних зборів
 • Консультація на всіх етапах підготовки та проведення зборів
Депозитарна діяльність
Торговець цінними паперами